ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
 

เป็นผู้อำนวยการบริหารของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ที่มีที่ทำการอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดร. พญ. นิตยา ได้เริ่มทำงานด้านเอชไอวีตั้งแต่ปี 2002 ในโครงการที่ขยายการจัดบริการให้ยาต้านไวรัสเพื่อช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก ไปทั่วประเทศ ซึ่งนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนแนวทางของประเทศไทยที่แนะนำให้ใช้ยาต้านไวรัสสูตร สามตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์ได้ในที่สุด เมื่อปี 2010

ดร. พญ. นิตยา มีความสนใจอย่างลึกซึ้งทางด้านการจัดบริการสุขภาพที่นำโดยกลุ่มประชากรหลัก หรือ Key Population-Led Health Services (KPLHS) ด้วยเหตุที่ว่าแนวทาง KPLHS นี้ช่วยทำให้เจ้าหน้าที่องค์กรภาคประชาสังคม ที่เป็นกลุ่มประชากรหลักเอง ได้รับการเสริมศักยภาพในการให้บริการตรวจเอชไอวี ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ยาเพร็พ/เป๊บ ยาต้านไวรัสเพื่อการรักษา และยารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้กับเพื่อน ๆ ของตนเองที่เป็นกลุ่มประชากรเดียวกันได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง โดยขณะนี้ กำลังดำเนินการผลักดันให้ KPLHS เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการหลักทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ผ่านการรับรองทางกฎหมายและการรับรองคุณภาพ ไปจนถึงการจัดสรรงบประมาณของประเทศ เพื่อความยั่งยืนของ KPLHS และประโยชน์กับกลุ่มประชาหลักทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ดร. พญ. นิตยา ยังดูแลโครงการวิจัยทางด้านเพร็พหลายโครงการ เช่น โครงการเพร็พพระองค์โสมฯ โครงการ HPTN 083 และ โครงการเพร็พในเยาวชนอายุ 15-19 ปี

ดร. พญ. นิตยา ได้รับเลือกเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในคณะกรรมการบริหารของสมาคม โรคเอดส์นานาชาติ ตั้งแต่ปี 2018 ด้วย

เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

Scroll Up