IHRI

จากงานวิจัย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากการทดลองนำไปสู่การปฏิบัติ จากการป้องกันไปจนถึงการรักษา
ตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการรักษา

ข่าวสาร

คลินิกของเรา

พริบตา แทนเจอรีน คลินิก เป็นคลินิกที่ให้บริการสุขภาพทางเพศอย่างมีคุณภาพ ก่อตั้งจากแนวคิดของการให้บริการสุขภาพโดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ นอกจากเราจะมีพริบตาคลินิกที่ให้บริการสุขภาพที่ครบวงจรแก่ทุกเพศทุกวัยแล้ว เรายังมีคลินิกแทนเจอรีน ซึ่งเป็นคลินิกที่ดูแลสภขภาพคนข้ามเพศโดยเฉพาะ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
การให้บริการของคลินิกเราได้รับการออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนเมือง ที่มีความเร่งรีบ เรานึงมีทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Telehealth ที่เป็นการให้บริการสุขภาพทางออนไลน์ หรือแบบ Xpress ที่เป็นบริการแบบกระชับ ไม่ต้องรอนาน ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวด