IHRI

จากงานวิจัย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากการทดลองนำไปสู่การปฏิบัติ จากการป้องกันไปจนถึงการรักษา
ตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการรักษา

ข่าวสาร

การเปลี่ยนจากเพร็พสูตรเดิมไปใช้เพร็พสูตรใหม่สำหรับบางคนอาจไม่จำเป็น

การเปลี่ยนจากเพร็พสูตรเดิมไปใช้เพร็พสูตรใหม่สำหรับบางคนอาจไม่จำเป็น

ยาใหม่ที่จะช่วยควบคุมโควิด-19

ยาใหม่ที่จะช่วยควบคุมโควิด-19

ข้อโต้เถียงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน (โควิด) กระตุ้น

ข้อโต้เถียงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน (โควิด) กระตุ้น

TransHealth 101 is now ready!

TransHealth 101 is now ready!

คู่มือการให้บริการสุขภาพคนข้ามเพศ พร้อมให้อ่านแล้วตอนนี้!

The Thai Handbook of Transgender Healthcare Services Available now!

การติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวีระดับโมเลกุล

การติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวีระดับโมเลกุล

การบังคับฉีดวัคซีน

การบังคับฉีดวัคซีน

การวิจัยวัคซีนป้องกันเอชไอวีไม่ได้ผลตามความคาดหวัง

การวิจัยวัคซีนป้องกันเอชไอวีไม่ได้ผลตามความคาดหวัง

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ทำให้เดลต้าเป็นไวรัสโคโรนาที่แพร่กระจายได้ดีที่สุด

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ทำให้เดลต้าเป็นไวรัสโคโรนาที่แพร่กระจายได้ดีที่สุด

ยาต้านไวรัสสูตรที่รวมโดลุเทกราเวียร์ช่วยกดไวรัสได้ดีแม้ว่าวินัยในการกินยาจะต่ำ

ยาต้านไวรัสสูตรที่รวมโดลุเทกราเวียร์ช่วยกดไวรัสได้ดีแม้ว่าวินัยในการกินยาจะต่ำ

คลินิกของเรา

พริบตา แทนเจอรีน คลินิก เป็นคลินิกที่ให้บริการสุขภาพทางเพศอย่างมีคุณภาพ ก่อตั้งจากแนวคิดของการให้บริการสุขภาพโดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ นอกจากเราจะมีพริบตาคลินิกที่ให้บริการสุขภาพที่ครบวงจรแก่ทุกเพศทุกวัยแล้ว เรายังมีคลินิกแทนเจอรีน ซึ่งเป็นคลินิกที่ดูแลสภขภาพคนข้ามเพศโดยเฉพาะ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
การให้บริการของคลินิกเราได้รับการออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนเมือง ที่มีความเร่งรีบ เรานึงมีทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Telehealth ที่เป็นการให้บริการสุขภาพทางออนไลน์ หรือแบบ Xpress ที่เป็นบริการแบบกระชับ ไม่ต้องรอนาน ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวด