IHRI

จากงานวิจัย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากการทดลองนำไปสู่การปฏิบัติ จากการป้องกันไปจนถึงการรักษา
ตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการรักษา

ข่าวสาร

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน PrEPower Designathon ตลอดเดือนตุลาคม 2566

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน PrEPower Designathon ตลอดเดือนตุลาคม 2566

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

IHRI ร่วมหารือกับเครือข่ายคนทำงานประเด็น HIV ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

IHRI ร่วมหารือกับเครือข่ายคนทำงานประเด็น HIV ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

IHRI จับมือชุมชนริมทางด่วนบางนา สร้างระบบการดูแลสุขภาพของคนจนเมือง

IHRI จับมือชุมชนริมทางด่วนบางนา สร้างระบบการดูแลสุขภาพของคนจนเมือง

IHRI ร่วมกับกรมควบคุมโรคฯ และภาคประชาสังคม จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก

IHRI ร่วมกับกรมควบคุมโรคฯ และภาคประชาสังคม จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก

คลินิกแทนเจอรีนฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศในเอเชีย

คลินิกแทนเจอรีนฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศในเอเชีย

องค์กรภาคประชาสังคมร่วมอบรมการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) เพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

องค์กรภาคประชาสังคมร่วมอบรมการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) เพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

13 จังหวัด คว้ารางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ” ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ “ยุติเอดส์” ภายใน 8 ปี

13 จังหวัด คว้ารางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ”  ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ “ยุติเอดส์” ภายใน 8 ปี

IHRI ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

IHRI ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และคณะ ร่วมหารือ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และคณะ ร่วมหารือ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก

คลินิกของเรา

พริบตา แทนเจอรีน คลินิก เป็นคลินิกที่ให้บริการสุขภาพทางเพศอย่างมีคุณภาพ ก่อตั้งจากแนวคิดของการให้บริการสุขภาพโดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ นอกจากเราจะมีพริบตาคลินิกที่ให้บริการสุขภาพที่ครบวงจรแก่ทุกเพศทุกวัยแล้ว เรายังมีคลินิกแทนเจอรีน ซึ่งเป็นคลินิกที่ดูแลสภขภาพคนข้ามเพศโดยเฉพาะ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
การให้บริการของคลินิกเราได้รับการออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนเมือง ที่มีความเร่งรีบ เรานึงมีทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Telehealth ที่เป็นการให้บริการสุขภาพทางออนไลน์ หรือแบบ Xpress ที่เป็นบริการแบบกระชับ ไม่ต้องรอนาน ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวด