IHRI

จากงานวิจัย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย จากการทดลองนำไปสู่การปฏิบัติ จากการป้องกันไปจนถึงการรักษา
ตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการรักษา

ข่าวสาร

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

IHRI ร่วมหารือกับเครือข่ายคนทำงานประเด็น HIV ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

IHRI ร่วมหารือกับเครือข่ายคนทำงานประเด็น HIV ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

IHRI จับมือชุมชนริมทางด่วนบางนา สร้างระบบการดูแลสุขภาพของคนจนเมือง

IHRI จับมือชุมชนริมทางด่วนบางนา สร้างระบบการดูแลสุขภาพของคนจนเมือง

IHRI ร่วมกับกรมควบคุมโรคฯ และภาคประชาสังคม จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก

IHRI ร่วมกับกรมควบคุมโรคฯ และภาคประชาสังคม จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก

คลินิกแทนเจอรีนฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศในเอเชีย

คลินิกแทนเจอรีนฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศในเอเชีย

องค์กรภาคประชาสังคมร่วมอบรมการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) เพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

องค์กรภาคประชาสังคมร่วมอบรมการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) เพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

13 จังหวัด คว้ารางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ” ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ “ยุติเอดส์” ภายใน 8 ปี

13 จังหวัด คว้ารางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ”  ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ “ยุติเอดส์” ภายใน 8 ปี

IHRI ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

IHRI ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และคณะ ร่วมหารือ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และคณะ ร่วมหารือ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก

IHRI หารือกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมคณะบุกเบิก U=U

IHRI หารือกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมคณะบุกเบิก U=U

คลินิกของเรา

พริบตา แทนเจอรีน คลินิก เป็นคลินิกที่ให้บริการสุขภาพทางเพศอย่างมีคุณภาพ ก่อตั้งจากแนวคิดของการให้บริการสุขภาพโดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ นอกจากเราจะมีพริบตาคลินิกที่ให้บริการสุขภาพที่ครบวงจรแก่ทุกเพศทุกวัยแล้ว เรายังมีคลินิกแทนเจอรีน ซึ่งเป็นคลินิกที่ดูแลสภขภาพคนข้ามเพศโดยเฉพาะ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
การให้บริการของคลินิกเราได้รับการออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนเมือง ที่มีความเร่งรีบ เรานึงมีทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Telehealth ที่เป็นการให้บริการสุขภาพทางออนไลน์ หรือแบบ Xpress ที่เป็นบริการแบบกระชับ ไม่ต้องรอนาน ข้อมูลส่วนตัวของผู้รับบริการจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวด