เกี่ยวกับเรา

OVERVIEW

IHRI เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

Institute of HIV Research and Innovation (IHRI), previously known as PREVENTION and SEARCH, is a non-profit organization, located in Bangkok, Thailand. With almost two decades of experience working in research and sexual health programs, the organization is recognized for its expertise both at the national and international level. IHRI provides advance clinical and implementation research on HIV and other health-related issues as well as strengthening the capacity of community health workers and health care providers, while fostering partnership with other health sector entities. We collaborate with governments, health networks, international organizations, local and international civil society organizations to address health issues in the region focusing on sexual health. IHRI is also a learning hub to translate evidenced-based, innovative knowledge into improvements of health policies and practices.

วิสัยทัศน์

IHRI strives to be a global leader in research and innovation in HIV and other health priorities. We work based on the principle of respect, equity, diversity, and sustainability, and we put a strong emphasis in community partnership in order to offer differentiated services that are friendly, convenient, and high-quality to improve people’s quality of life. Our work will serve as a model to others and will drive evidence-based health-for-all policy change.

ภารกิจ

ทำการวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีและความสำคัญด้านสุขภาพอื่น ๆ

เสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพอื่น ๆ

เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวี

ส่งเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามหลักฐาน

BG_Aboutus_02
BG_OurClinics_03

TIMELINE

2002

Founded by The Thai Red Cross AIDS Research Centre with the support from Columbia University, PREVENTION was established in 2002 for the purpose to expand the prevent mother-to-child HIV transmission (PMTCT) effort and joined the global MTCT-Plus project. The program aims to provide ongoing antiretroviral treatment, nutritional support, psychosocial services and patient education to HIV-infected families by multidisciplinary care team. MTCT-Plus is the first program in Thailand to include social workers and volunteers in the health care working team.

2006

With funding from AusAID Australian HIV/AIDS Partnerships Initiative (AHAPI) grant, PREVENTION initiated TACHIN (Thailand-Australia Collaboration in HIV Nutrition) project in collaboration with the Albion Street Centre in Australia and the Institute of Nutrition at Mahidol University to enhance the care of people living with HIV (PLHIV) in Thailand by integrating nutrition interventions in comprehensive HIV treatment, care and support.

2008
Building on the success of TACHIN, the project has been expanded to Laos in 2008. Laos-TACHIN or the Lao-Thai-Australia Collaboration in HIV Nutrition aims to improve the health and quality of life of people living with HIV in Champasak Province, Lao PDR.
With the resurgence of HIV and other sexually transmitted infections (STIs) among men who have sex with men (MSM) in Thailand, PREVENTION used funding from amfAR’s MSM Initiative to set up Men’s Health Clinic to provide specific services to MSM. The clinic provides STI services and anal Pap smear, as well as high-resolution anoscopy, to screen for anal precancers.
2011

With the strong believe in ‘treatment as prevention’, PREVENTION initiated the Test & Treat study for MSM and transgender women in partnership with the Department of Disease Control, Thailand’s Ministry of Public Health, to demonstrate the feasibility of this strategy. We secured funding from both national and international groups, such as the Government Pharmaceutical Organization, the National Health Security Office, the World Health Organization, the Dutch AIDS Fonds and amfAR.

2014

MAY : Though the original Test & Treat project was a success, the average CD4 counts was still low. PREVENTION later launched a larger project ‘Community-led Test & Treat’ with support from USAID through LINKAGES, FHI 360. The project aims to establish the Key Population Community-Led
Health Services (KP-CLHS) model which provides a comprehensive platform for the reach-recruit-test-treat/prevent-retain HIV cascade led and run by community health workers in Bangkok, Chonburi, Chiang Mai and Songkhla.

OCTOBER : The National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention recommended PrEP as an additional HIV prevention method for people at risk.

2015

Based on the lesson learned from the Community-led Test &  Treat project, we saw a need for HIV and other health-related program specifically for transgender community. Dr. Frits van Griensven initiated a conver sation with USAID to start up Tangerine Community Health Center.

2017

A national “key population-led health services (KPLHS)” technical assistance platform (ENGAGE TA Platform) has been established with funding from USAID. The platform is working as a consortium with three leading community-based organizations in Thailand; Service Workers in Group Foundation (SWING), M-plus Foundation and Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT). ENGAGE TA Platform focuses on institutionalization of KPLHS into national healthcare system through the establishment of nationally endorsed training curricula, a certification system, the legalization process and a financing
mechanism.

2019

In June, 2019, the Thai Ministry of Public Health announced the legal endorsement for the provision of HIV services by KP lay providers in close collaboration with health care professionals as part of the national strategy to end HIV as a result of our collaboration with key stakeholders in the country such as UNAIDS, PEPFAR, FHI 360, Ministry of Public Health, The medical technology council, etc.

2020

In March 2020, PREVENTION transitioned to a new entity “Institute of HIV Research and Innovation (IHRI)”, to work on HIV and other health related issues at a larger scope.

ที่ตั้ง

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเอชไอวี

ชั้น 11, ห้อง 1109-1116, อาคารจามจุรีสแควร์
319 ถ. พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330