เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

บุคลากรหลัก

ที่ปรึกษาอาวุโส

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยและนโยบาย

ดร. มาร์ค เดอ ซูซา

ที่ปรึกษาอาวุโส ห้องปฏิบัติการ