เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

บุคลากรหลัก

ผู้จัดการด้านการพัฒนาศักยภาพ
และรณรงค์เชิงนโยบาย

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

ที่ปรึกษาอาวุโส

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค
Dr. Praphan Phanuphak

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยและนโยบาย

ดร. มาร์ค เดอ ซูซา

ที่ปรึกษาอาวุโสห้องปฏิบัติการ

Praphan

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค
Dr. Praphan Phanuphak

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยและนโยบาย
Dr.-Mark-de-Souza

ดร. มาร์ค เดอ ซูซา

ที่ปรึกษาอาวุโสห้องปฏิบัติการ