รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน PrEPower Designathon ตลอดเดือนตุลาคม 2566

รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน PrEPower Designathon ตลอดเดือนตุลาคม 2566

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

คำถามเกี่ยวกับไข้หวัดนกที่ต้องการคำตอบ

คำถามเกี่ยวกับไข้หวัดนกที่ต้องการคำตอบ

IHRI ร่วมหารือกับเครือข่ายคนทำงานประเด็น HIV ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

IHRI ร่วมหารือกับเครือข่ายคนทำงานประเด็น HIV ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

IHRI จับมือชุมชนริมทางด่วนบางนา สร้างระบบการดูแลสุขภาพของคนจนเมือง

IHRI จับมือชุมชนริมทางด่วนบางนา สร้างระบบการดูแลสุขภาพของคนจนเมือง

IHRI ร่วมกับกรมควบคุมโรคฯ และภาคประชาสังคม จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก

IHRI ร่วมกับกรมควบคุมโรคฯ และภาคประชาสังคม จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก

คลินิกแทนเจอรีนฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศในเอเชีย

คลินิกแทนเจอรีนฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศในเอเชีย

องค์กรภาคประชาสังคมร่วมอบรมการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) เพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

องค์กรภาคประชาสังคมร่วมอบรมการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) เพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

13 จังหวัด คว้ารางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ” ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ “ยุติเอดส์” ภายใน 8 ปี

13 จังหวัด คว้ารางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ”  ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ “ยุติเอดส์” ภายใน 8 ปี

IHRI ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

IHRI ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสาร