บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ การกินยาต้านไวรัสเอชไอวีเพื่อป้องกันการติดเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อหรือเพร็พ (PrEP) เป็นวิธีการป้องกันเอชไอวีที่ได้ผลดีมากที่ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิผลจากการวิจัยทางคลินิกหลายโครงการ ยาต้านไวรัสที่ใช้เป็นยาต้านไวรัสทรูวาดามียาสองชนิดคือเทนอฟโฟเวียร์ ไดโซฟร็อกซิล ฟิวเมอเรท (tenofovir