โครงการ Community-based same-day ART ให้คุณเริ่มยาต้านไวรัสได้ในวันเดียวกับที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี

โครงการ Community-based same-day ART ให้คุณเริ่มยาต้านไวรัสได้ในวันเดียวกับที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี เข้าโครงการได้แล้วที่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association

Read More

เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งต่อการดูแลให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้านและในชุมชน

ขณะนี้ด้วยจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางทีมคอมโควิด-19 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งต่อการดูแลให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบ Home/Community Isolation ได้ตามเลขบัญชี หรือ QR

Read More

‘กลุ่มคอมโควิด-19’ รับรางวัล ‘โกมลคีมทอง’ ยกย่องการผลักดันภาค ปชช. ช่วยกู้วิกฤตสาธารณสุข

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ในฐานะผู้แทนกลุ่มคอมโควิด-19

Read More

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักและรีบรักษา ช่วยลดความเสี่ยงได้ถึง 57%

📣 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักและรีบรักษา ช่วยลดความเสี่ยงได้ถึง 57% 📌 ผลการศึกษาจากงานวิจัย ANCHOR (Anal Cancer HSIL Outcomes Research)

Read More