บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ การรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่คนทั้งประเทศเป็นเรื่องที่ยากและมีปัญหาหลายอย่างเพราะยังมีคนจำนวนมากที่มีทัศนคติต่อต้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นการเฉพาะหรือต่อการฉีดวัคซีนโดยรวม และคนที่ยังลังเลไม่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในขณะนี้ด้วยเหตุผลต่างๆ หรือสำหรับคนบางกลุ่มที่คิดว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่แต่ละคนควรตัดสินใจด้วยตนเอง