ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการและวิชาการ
 

ดร. พญ. เรชมีย์ รามาอูตาร์ซิง สำเร็จการศึกษาจาก Erasmus Medical School ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปี 2009 พร้อมเกียรตินิยม และได้รับปริญญาเอกด้าน HIV clinical science จาก University of Amsterdam ประเทศเนเธอแลนด์ ในปี 2013 ดร. พญ. เรชมีย์ทำงานด้านการวิจัยเอชไอวี การป้องกันเอชไอวี และ การวิจัยในชุมชน มามากกว่า 10 ปี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายโครงการและวิชาการ ที่สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ดูแลโครงการการรักษาเอชไอวี รวมถึงการป้องกันด้วย

นอกจากนั้น ดร. พญ. เรชมีย์ ยังรับผิดชอบการดำเนินการให้บริการสุขภาพที่นำโดยกลุ่มประชากรหลัก หรือ KPLHS ซึ่งมุ่งเน้นในการให้บริการเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลัก ตามความต้องการของผู้รับบริการ ในทุกภาคส่วนของการบริการ ดร. พญ. เรชมีย์ มีความสนใจงานวิจัยด้าน การป้องกันและรักษาเอชไอวี สุขภาพของคนข้ามเพศและกลุ่มประชากรหลักอื่นๆ ไวรัสเอชพีวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ และ การให้บริการยาต้านไวรัสโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

Scroll Up