คุณรีน่า จันทร์อำนวยสุข
MBA

ผู้จัดการโครงการ
(งานวิจัยเชิงประยุกต์)

คุณรีน่า จันทร์อำนวยสุข เป็นนักรณรงค์หญิงข้ามเพศ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการ (งานวิจัยเชิงประยุกต์) ของมูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี คุณรีน่ามีส่วนสำคัญในการก่อตั้งคลินิกแทนเจอรีน ซึ่งถือเป็นคลินิกสุขภาพของคนข้ามเพศที่ให้บริการนำโดยคนข้ามเพศแห่งแรกในภูมิภาค

คุณรีน่ายังบริหารโครงการและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในประชากรข้ามเพศและประชากรหลักต่าง ๆ พร้อมทั้งยังให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐทั้งในและต่างประเทศ

คุณรีน่าเคยทำงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลัก ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และยังร่วมก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับคนข้ามเพศโดยคนข้ามเพศในประเทศไทย คุณรีน่าจบการศึกษาปริญญาโทด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร