ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพงานวิจัย

ดร.นิติยา ชมเชย เป็นผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพงานวิจัย สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ที่มีที่ทำการอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2007 ดร.นิติยา ได้เริ่มทำงานเกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกด้านเอชไอวีในปี 2002 ที่สถาบันการวิจัยทางคลินิกด้านเอชไอวีแห่งหนึ่ง ก่อนที่จะมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทยา มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการวิจัยเกี่ยวกับเอชไอวีที่หลากหลาย ทั้งจากโครงการวิจัยยาใหม่ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการศึกษาวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ และมีความรู้เชิงลึกในเรื่องของกฎระเบียบในประเทศและระหว่างประเทศ มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการเป็นผู้ตรวจสอบโครงการวิจัยและพยาบาลวิจัย ปัจจุบันทำงานช่วยเหลือผู้วิจัยดูแลโครงการวิจัยเอชไอวีในระยะเฉียบพลัน ดร.นิติยา มีความปรารถนาที่จะอยากให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีประสบความสำเร็จในการควบคุมเชื้อเ อชไอวีให้อยู่ในระดับต่ำโดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสหรือรักษาให้หายได้

Scroll Up