ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์
 

เป็นสูตินรีแพทย์ที่เริ่มมาทำงานเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ในแง่การป้องกัน การรักษา และวิจัยตั้งแต่ปี 2007 นอกจากนี้ น.พ. นิพัฒน์ยังเป็นแพทย์ท่านแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการฝึกอบรม ให้สามารถทำการตรวจส่องทวารหนักที่มีความละเอียดสูง (High resolution Anoscopy) เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งทวารหนัก ซึ่งมีประสบการณ์มากว่า 10 ปี ในปี 2017 น.พ.นิพัฒน์ได้เริ่มทำงานที่คลินิกแทนเจอรีน เพื่อให้การตรวจรักษาเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ และยังให้การบำบัดฮอร์โมน แก่กลุ่มประชากรคนข้ามเพศอีกด้วย

เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร