คุณกฤตพร
เติมวาณิช

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร

กฤตพร เติมวาณิช จบการศึกษาด้านสื่อดิจิตอลจากมหาวิทยาลัย Queensland University of Technology เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย และปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายสื่อสารให้แก่สถาบัน IHRI ในช่วงต้นของการทำงาน คุณกฤตพรเริ่มงานด้านการจัดการโครงการด้านเอชไอวี จากนั้นจึงได้เบนเข็มมาจับงานด้านการสื่อสาร เป็นระยะเวลากว่า 7 ปี คุณกฤตพรได้นำทีมให้จัดการข้อมูล การค้นพบทางวิจัย ความรู้ต่างๆ แปลงมาเป็นสื่อที่สวยงาม ชัดเจน และง่ายต่อการเข้าใจ ให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น สาธารณะ แพทย์เอชไอวี นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ในงานด้านนี้ ซึ่งถือเป็นการทำงานระหว่างกระบวนความคิดสร้างสรรค์และวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

Scroll Up