คุณดารากุล
ศรีชูรมย์

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี

คุณดารากุล ศรีชูรมย์ เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยเริ่มอาชีพในสาขาการเงินและการบัญชีในเดือนสิงหาคม 2536 เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะการบริหารจัดการผ่านการทำงานร่วมกับ บริษัท ตรวจสอบบัญชีและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศ

คุณดารากุลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีที่มีแรงจูงใจสูงและมีประสบการณ์มากกว่า 27 ปีในการจัดการบัญชีและการเงินกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระหว่างประเทศและ บริษัท ตรวจสอบบัญชี สาขาที่เชี่ยวชาญ ได้แก่ การพัฒนางบประมาณ การจัดการระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การพัฒนาและการใช้การควบคุมทางการเงิน และการปฏิบัติงาน ความสามารถในการจัดการงานที่มอบหมายหลายอย่าง รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการบริหารจัดการที่โดดเด่น

เกี่ยวกับเรา

ทีมผู้บริหาร

Scroll Up