18 ตุลาคม 2565 IHRI ขอต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าประกวดฯ ได้เรียนรู้เรื่อง Safe Sex การป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ Chemsex รวมถึงสุขภาพคนข้ามเพศ และการใช้ฮอร์โมนอย่างถูกวิธี ช่วงท้ายของกิจกรรม ผู้เข้าประกวดฯ ยังได้ใช้บริการที่คลินิกแทนเจอรีนเพื่อตรวจสุขภาพ และเยี่ยมชมการทำงานของคลินิกแทนเจอรีนอีกด้วย

ขอบคุณภาพถ่าย Facebook Fanpage Miss LGBT Thailand