26 สิงหาคม 2565 – ทีม IHRI และ พริบตาแทนเจอรีน คลินิก ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย แพทย์อาสา RSA นพ.นิธิวัชร์ แสงเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสา RSA และ ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พร้อมด้วยคณะทำงานจากสำนักอนามัย และทีม RSA ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนในเรื่อง การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ และยังได้ร่วมเยี่ยมชมคลินิกอีกด้วย