ข่าวสาร

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ ครั้งที่ 2

IHRI ร่วมกับกรมควบคุมโรคฯ และภาคประชาสังคม จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก

IHRI ร่วมกับกรมควบคุมโรคฯ และภาคประชาสังคม จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์ U=U: ระบบสุขภาพต้องเท่าเทียมกัน ผู้ติดเชื้อต้องเท่าเทียมทุกคน เนื่องในวันเอดส์โลก

คลินิกแทนเจอรีนฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศในเอเชีย

คลินิกแทนเจอรีนฉลองครบรอบ 7 ปี แห่งการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของคนข้ามเพศในเอเชีย

องค์กรภาคประชาสังคมร่วมอบรมการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) เพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

องค์กรภาคประชาสังคมร่วมอบรมการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน Community-led Monitoring (CLM) เพื่อพัฒนาบริการด้านเอชไอวี และโรคที่เกี่ยวข้อง

13 จังหวัด คว้ารางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ” ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ “ยุติเอดส์” ภายใน 8 ปี

13 จังหวัด คว้ารางวัล “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ”  ขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบ “ยุติเอดส์” ภายใน 8 ปี

IHRI ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

IHRI ต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss LGBT 2023 ร่วมกิจกรรมเวิร์คชอปภายใต้หัวข้อ Safe Sex

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และคณะ ร่วมหารือ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และคณะ ร่วมหารือ ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก

IHRI หารือกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมคณะบุกเบิก U=U

IHRI หารือกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมคณะบุกเบิก U=U

IHRI ได้จัดประชุม คณะทำงานคลังสมองชุมชนย่อยประเด็นไวรัสตับอักเสบซี

IHRI ได้จัดประชุม คณะทำงานคลังสมองชุมชนย่อยประเด็นไวรัสตับอักเสบซี

เวทีประชุมชี้แจงโครงการ U=U เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี เพศสภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรหลัก และร่วมกันวางแผนขับเคลื่อน U=U

เวทีประชุมชี้แจงโครงการ U=U เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี เพศสภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรหลัก และร่วมกันวางแผนขับเคลื่อน U=U

คลินิกของเรา

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum