The Brett Tindall Memorial Lecture เป็นงานเสวนาวิชาการประจำปีสำหรับเหล่าผู้นำระดับโลกด้านการวิจัยโรคติดเชื้อ

ที่จัดขึ้นโดย Kirby Institute ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นการรำลึกถึง Dr. Brett Tindall หนึ่งในนักวิจัยคนแรกของของ Kirby Institute ในช่วงยุค 80 งานวิจัยของเขามุ่งเน้นเรื่อง seroconversion และการตอบสนองของร่างกายต่อเชื้อเอชไอวี

โดย The Brett Tindall Memorial Lecture ปีล่าสุดนี้ พญ.นิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหาร ของ IHRI ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ให้เครื่องมือที่พร้อมแก่ชุมชนและพวกเขาจะช่วยยุติเอดส์ในประเทศไทย” ซึ่งมีการให้ข้อมูลเชิงลึกที่แสดงให้เห็นว่า

การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชนประชากรหลักจะสามารถแก้ปัญหาเอชไอวีในป ระเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขนาดไหน


สามารถรับชมคลิปวีดีโองานเสวนาวิชาการ The Brett Tindall Memorial Lecture ประจำปี 2020 ได้ที่นี่: https://youtu.be/p7-9zDYKDNQ