วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมแมนดาริน ปทุมวัน