สัมมนาเวทีชุมชน คาโบเทกราเวียร์แบบฉีดที่ใช้สำหรับเพร็พ เพื่อการป้องกันเอชไอวีในประเทศไทย ครั้งที่ 2

📣 ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ เข้าร่วมรับฟังสัมมนาเวทีชุมชน “คาโบเทกราเวียร์แบบฉีดที่ใช้สำหรับเพร็พ เพื่อการป้องกันเอชไอวีในประเทศไทย” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

Read More

สัมมนาเวทีชุมชน คาโบเทกราเวียร์แบบฉีดสำหรับเพร็พเพื่อป้องกันเอชไอวีในประเทศไทย

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเวทีชุมชน ว่าด้วยเรื่อง “ทิศทางคาโบเทกราเวียร์แบบฉีดสำหรับเพร็พเพื่อป้องกันเอชไอวีในประเทศไทย” ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น.

Read More

โครงการ Community-based same-day ART ให้คุณเริ่มยาต้านไวรัสได้ในวันเดียวกับที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี

โครงการ Community-based same-day ART ให้คุณเริ่มยาต้านไวรัสได้ในวันเดียวกับที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี เข้าโครงการได้แล้วที่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association

Read More

วันยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ #ZeroDiscriminationDay

เนื่องในวันยุติการตีตราและเลือกปฏิบัติ #ZeroDiscriminationDay (1 มีนาคม) สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความเข้าใจ ไม่ตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติ

Read More

เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งต่อการดูแลให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวที่บ้านและในชุมชน

ขณะนี้ด้วยจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางทีมคอมโควิด-19 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งต่อการดูแลให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวแบบ Home/Community Isolation ได้ตามเลขบัญชี หรือ QR

Read More