อนาคตหลังโรคระบาด: การมีชีวิตร่วมกับโควิด-19

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ หลายประเทศในยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มลดหย่อนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนของประเทศก้าวหน้าไปมากพอสมควร แต่ในขณะเดียวกันไวรัสโคโรนาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและมีผลทำให้ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 บางชนิดที่มีใช้อยู่ลดลงไปบ้าง และการติดเชื้อไวรัสโคโรนายังคงปะทุเป็นระยะๆ ในบางพื้นที่ของหลายประเทศที่ประชาชนส่วนมากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

Read More