โครงการ Community-based same-day ART ให้คุณเริ่มยาต้านไวรัสได้ในวันเดียวกับที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี เข้าโครงการได้แล้วที่ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย Rainbow Sky Association of Thailand รามคำแหง และ Swing Thailand สีลม ตรวจปุ๊ป รักษาปั๊ป รับยา กลับบ้าน! จบในวันเดียว