📣 ขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและสนใจ เข้าร่วมรับฟังสัมมนาเวทีชุมชน “คาโบเทกราเวียร์แบบฉีดที่ใช้สำหรับเพร็พ เพื่อการป้องกันเอชไอวีในประเทศไทย” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 15.30 น.

👉สามารถเข้าร่วมรับฟังแบบออนไลน์ได้ที่:
https://us02web.zoom.us/j/88219554445…

Meeting ID: 882 1955 4445
Passcode: 240522