📍ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเวทีชุมชน ว่าด้วยเรื่อง “ทิศทางคาโบเทกราเวียร์แบบฉีดสำหรับเพร็พเพื่อป้องกันเอชไอวีในประเทศไทย” ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นี้
โดยจะเป็นการรับฟังเสียงและมุมมองที่หลากหลายจากชุมชน ผู้ให้บริการสุขภาพ และผู้กำหนดนโยบาย

สามารถเข้าร่วมงานสัมมนาเวทีชุมชนได้ที่: 👇🏼
https://us02web.zoom.us/j/86424176377…

Meeting ID: 864 2417 6377
Passcode: 070422

** Update**  สรุปประเด็นสัมมนาเวทีชุมชน เรื่องคาโบเทกราเวียร์แบบฉีดที่ใช้สำหรับเพร็พเพื่อการป้องกันในประเทศไทย ที่จัดขึ้น ณ วันที่ 7 เมษายน 2565