10 ตุลาคม 2565 IHRI ขอขอบคุณ นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก และคณะ ที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชม IHRI และ พริบตาแทนเจอรีนสหคลินิก พร้อมร่วมประชุมหารือความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ Thailand Community Think Tank (คลังสมองชุมชน), โครงการ Community-led Monitoring และ โครงการ Social Contracting Model (SCM)