📣 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักและรีบรักษา ช่วยลดความเสี่ยงได้ถึง 57%

📌 ผลการศึกษาจากงานวิจัย ANCHOR (Anal Cancer HSIL Outcomes Research) พบว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักด้วยวิธีการแป๊ปสเมียร์ (Anal Pap Smear) ร่วมกับการใช้กล้องส่องทวารหนัก (High-Resolution Anoscopy) และรักษาทันทีหรือติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอเมื่อตรวจพบรอยโรคนั้น ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากทวารหนักได้ 57% จากการทดลองในกลุ่มตัวอย่างกว่า 10,723 คนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี และอายุ 35 ปีขึ้นไป

📌 แม้ว่ามะเร็งปากทวารหนักจะเกิดจากเชื้อ HPV เช่นเดียวกันกับมะเร็งปากมดลูก ปัจจุบันพบว่าวิธีการตรวจคัดกรองนี้ยังคงใช้กับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น ไม่มีการใช้กับกลุ่มเสี่ยงมะเร็งปากทวหารหนักเพราะยังไม่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าเป็นวิธีการที่ได้ผล

📌 จากผลการวิจัยนี้ นอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันโรคมะเร็งจากเชื้อ HPV ที่อาจเกิดกับทุกคนได้ เราจึงขอแนะนำให้เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามข้อบ่งชี้ทางสุขภาพของเราค่ะ #HPV #AnalCancer #CROI2022

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aidsmap.com/news/feb-2022/screening-and-early-treatment-reduce-anal-cancer-risk-57-people-living-hiv?utm_source=conference+news-english&utm_medium=email&utm_campaign=2022-02-18

อ่านบทคัดย่อการศึกษาได้ที่ https://www.croiconference.org/abstract/treatment-of-anal-high-grade-squamous-intraepithelial-lesions-to-prevent-anal-cancer/?utm_source=conference+news-english&utm_medium=email&utm_campaign=2022-02-18

ดูคลิปการแถลงข่าวผลการศึกษาของ Professor Palefsky ได้ที่ https://www.aidsmap.com/video/croi-2022-anal-cancer?utm_source=conference+news-english&utm_medium=email&utm_campaign=2022-02-18