พญ. นิตยา ภานุภาค และ คุณรีน่า จันทร์อำนวยสุข พร้อมด้วย นพ. จักรภัทร บุญเรือง นำทีม IHRI ให้การสนับสนุนวิชาการในการจัดตั้งคลินิกและขยายบริการสุขภาพแก่คนข้ามเพศในฟิลิปปินส์ รวมถึงการให้บริการเพร็พ และ การให้ยาต้านไวรัสวันเดียวกับที่ทราบผลเอชไอวี ซึ่งสามารถทำได้โดยชุมชนเอง

Many thanks to USAID AsiaFHI 360Tangerine Clinic and EpiC project.