Fact not Fear COVID-19 รู้ เข้าใจ ออกไปใช้ชีวิต

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหาร และคุณจารุณี ศิริพันธุ์ ผู้จัดการโครงการด้านการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ

Read More

จดหมายข่าว “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ”

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวีร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดงานแถลงข่าว “โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว

Read More

โครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้จังหวัดต่างๆ

Read More

โอมะครอน: สิ่งที่เตือนไว้แล้วตั้งแต่ต้น

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ความไม่เท่าเทียมเกี่ยวกับการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ย่อมทำให้ไวรัสซาร์สโควีทู (SARS-CoV-2) สามารถแพร่กระจายต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งในการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นต่อๆไปนั้นไวรัสย่อมมีโอกาสในการทำงานผิดพลาดที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนำไปสู่ไวรัสผันแปร (variants) ต่างๆที่ปรับตัวให้สามารถแพร่กระจายได้ดีขึ้นหรือ

Read More

คนที่สองของโลกที่ร่างกายอาจกำจัดเอชไอวีได้เองโดยไม่ได้รับการรักษา

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ในกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 มีข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงชาวอาร์เจนตินาคนหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าเธออาจหายจากการติดเอชไอวีโดยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell transplant หรือที่เคยเรียกกันว่าการปลูกถ่ายไขกระดูก)

Read More

การติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวีระดับโมเลกุล

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ เครื่องมือสำคัญของสาธารณสุขอย่างหนึ่งในการควบคุมโรคระบาดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาเป็นเวลานานแล้วคือระบบติดตามตรวจสอบการติดโรคในประเทศเพื่อศึกษาแนวโน้มของการระบาด การติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวีก็เช่นเดียวกัน ระบบการติดตามเฝ้าระวังการติดเอชไอวี (หรือ HIV surveillance) ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อรายใหม่

Read More

ผู้มีเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงต่อโควิด-19 สูง

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีเอชไอวีจากทั่วโลกจำนวนมากกว่า 15,000 คน องค์การอนามัยโลกสรุปว่าเอชไอวี มีความสัมพันธ์อย่างเป็นอิสระต่อการป่วยโควิด-19 รุนแรง หรือการป่วยที่มีอาการสาหัส

Read More
Scroll Up