การติดเอชไอวีจากเพศสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิง รุนแรงกว่าการติดเอชไอวีจากเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ การวิจัยที่วิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีเอชไอวีจำนวนหลายแสนคนจากทั่วโลกแสดงว่าการติดเอชไอวีจากเพศสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิงมีความรุนแรงมากกว่าการติดเอชไอวีจากเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย[1] ผลของการวิจัยระดับโลกดังกล่าวซึ่งแสดงว่าช่องทางการแพร่เชื้อเอชไอวีมีผลต่อความรุนแรงของโรคได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ PLOS Pathogens เมื่อ 10 มีนาคม 2565[2] ศาสตราจารย์ ดร.

Read More

โควิดยาว: สิ่งที่เรารู้และสิ่งที่เราไม่รู้

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ คำถามเกี่ยวกับโควิดยาว (long COVID) คงมีมากไม่น้อยกว่าอาการต่างๆ ของโควิดยาว นับตั้งแต่ตอนต้นของการระบาดโควิด-19 มีคนจำนวนหนึ่งที่ยังมีอาการป่วยเป็นเวลาหลายอาทิตย์

Read More

หญิงคนแรกที่อาจได้รับการรักษาให้หายจากการติดเอชไอวี

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ การประชุมเกี่ยวกับเรทโทไวรัสและการติดเชื้อฉวยโอกาส หรือการประชุม CROI (Conference on Retrovirus and

Read More

พอล ฟาร์เมอร์ แพทย์ผู้บุกเบิกสุขภาพโลกเสียชีวิตลงในวัย 62 ปี

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพโลกหรือระดับโลก (global health หรือปัญหาสุขภาพที่ต้องแก้ไขด้วยวิธีการระดับโลก) คงจะคุ้นเคยกับนายแพทย์พอล ฟาร์เมอร์ (Dr.

Read More

องค์การอาหารและยาอนุมัติถุงยางอนามัยสำหรับเพศสัมพันธ์ทางทวาร

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนมากแนะนำให้คนใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ มาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม แต่หน่วยงานที่มีหน้าที่อนุมัติและกำกับควบคุมไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยชายเพื่อป้องกันเอชไอวีจากการร่วมเพศทางทวาร ทำให้การใช้ถุงยางอนามัยที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดในการป้องกันเอชไอวีจากเพศสัมพันธ์ทางทวารเป็นการใช้แบบนอกข้อบ่งใช้ (off-label) ในอาทิตย์ที่ผ่านมาองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติสำหรับถุงยางอนามัยที่มีข้อบ่งใช้และจำหน่ายในท้องตลาดสำหรับเพศสัมพันธ์ทางทวารเป็นครั้งแรก และถุงยางดังกล่าวสามารถใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ

Read More

‘กลุ่มคอมโควิด-19’ รับรางวัล ‘โกมลคีมทอง’ ยกย่องการผลักดันภาค ปชช. ช่วยกู้วิกฤตสาธารณสุข

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ในฐานะผู้แทนกลุ่มคอมโควิด-19

Read More

จากการระบาดทั่วโลกเป็นการระบาดเฉพาะถิ่น

บทความโดย อุดม  ลิขิตวรรณวุฒิ ความหวังของนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากต่อการระบาดของโควิด-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกในช่วงสองปีที่ผ่านมาคือการระบาดระดับโลก (หรือ pandemic) ของโควิด-19 กำลังเปลี่ยนไปเป็นการระบาดเฉพาะที่ (หรือ

Read More

คอร์บีแว็กซ์: วัคซีนโควิด-19 ที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อผูกมัด

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ นับเป็นเวลาเกินกว่าสองปีแล้วที่การระบาดของโควิด-19 แพร่กระจายไปทั่วโลก มีคนติดเชื้อทั้งหมดจากทั่วโลกมากกว่า 375 ล้านคน และมีคนเสียชีวิตจากโควิด-19 ไปแล้วมากกว่า

Read More