ทางเลือกในการฉีดยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์นาน

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ จากเวทีชุมชนเกี่ยวกับยาต้านไวรัสชนิดฉีดที่ออกฤทธิ์นานสำหรับป้องกันเอชไอวีประเด็นสำคัญที่ได้รับการเอ่ยถึงมากประเด็นหนึ่งคือการฉีดยาในตำแหน่งอื่นของร่างกายแทนที่จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกซึ่งการฉีดยาในตำแหน่งอื่นอาจทำให้การจัดสรรบริการโดยองค์กรชุมชนเป็นไปได้ง่ายขึ้นและทำให้การฉีดยาด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ทำได้ด้วย ในการประชุมเอดส์นานาชาติ ครั้งที่ 24 ที่เมืองมอลทรีออล ประเทศคานาดา ที่เพิ่งผ่านไปมีการนำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้

Read More

ฝีดาษลิงกับผู้มีเอชไอวีและผลกระทบต่อสุขภาพ

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ผู้ที่เป็นฝีดาษลิงที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้จำนวนมากเป็นผู้มีเอชไอวี จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (US CDC) 38% ของผู้ที่เป็นฝีดาษลิงทั้งหมด 2,000

Read More

ฝีดาษลิงแพร่เชื้อได้อย่างไร?: สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้และไม่รู้

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ การระบาดของฝีดาษลิงในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกตั้งแต่รายงานการติดเชื้อครั้งแรกจากสหราชอาณาจักรในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในปัจจุบันมีกรณีติดเชื้อฝีดาษลิงมากกว่า 39,000 รายที่รวมถึงกรณีที่เสียชีวิต 12 กรณีจาก 92

Read More

ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับการใช้วัคซีน ACAM2000 เพื่อป้องกันฝีดาษลิง

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ เมื่อการระบาดของฝีดาษลิงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในหลายประเทศทั่วโลก ความต้องการฉีดวัคซีนจีนนีโอส (Jynneos) ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับอนุมัติเพื่อใช้ในการป้องกันฝีดาษลิงมีมากเกินกว่าจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ในคลังวัคซีนของแต่ละประเทศ และเกินศักยภาพของบริษัทผลิตวัคซีนที่จะตอบสนองความต้องการเร่งด่วนในขณะนี้ได้ [1]ทำให้เกิดแรงกดดันต่อรัฐบาลของประเทศ สหรัฐอเมริกาให้นำเอาวัคซีนอาแคม2000 (ACAM2000)

Read More

ยาป้องกันเอชไอวีที่ออกฤทธิ์นานอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมส์ได้ แต่ใครจะจ่าย?

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ในการประชุมเอดส์ 2022 (AIDS 2022) ที่เมืองมอลทรีออล ประเทศคานาดาที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป การป้องกันเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อด้วยยาต้านไวรัสคาโบเทกราเวียร์ชนิดฉีดที่ออกฤทธิ์นาน

Read More

ฝีดาษลิงเป็นปัญหาร้ายแรงแค่ไหน

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ หลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดของฝีดาษลิงเป็นภาวะวิกฤตด้านสุขภาพของโลกเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ในวันที่

Read More

คำถามเร่งด่วนเกี่ยวกับฝีดาษลิง

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ การระบาดของโรคฝีดาษลิง (monkeypox) ที่รายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยที่อยู่นอกทวีปอาฟริกามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสองเดือนเศษๆ สร้างความกังวลให้แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ทำให้องค์การอนามัยโลกตัดสินใจว่าโรคฝีดาษลิงเป็นภาวะวิกฤตด้านสุขภาพของโลกเมื่อวันเสาร์ที่

Read More

โรคฝีดาษลิงที่แพร่กระจายไปทั่วโลกทำให้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจะไม่สามารถควบคุมไวรัสได้

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ องค์การอนามัยโลกประกาศว่าโรคฝีดาษลิง (monkeypox) เป็นภาวะวิฤตด้านสุขภาพของโลกเมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  หลังจากการประชุมครั้งที่สองของคณะกรรมการฉุกเฉินเกี่ยวกับไวรัสขององค์การอนามัยโลก 

Read More

สิ่งที่นักมานุษยวิทยาด้านชาติพันธุ์เรียนรู้จากผู้ที่ฉีดสารเสพติด

บทความโดย  อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ บทความเกี่ยวกับนักมานุษยวิทยาแขนงที่ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนเผ่าพันธุ์ต่างๆ (ethnographers)[1] ได้เรียนรู้จากผู้ใช้สารเสพติดสรุปว่า “ชาติพันธุ์วิทยา (หรือ ชาติพันธุ์วรรณนา) ทำให้เกิดข้อค้นพบที่สำคัญหลายอย่างเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้กลับมองว่าตนเองเป็นตัวรอง”

Read More