ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันเอชไอวีของปี 2022

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ การประชุมแบบเสมือนที่จัดโดยองค์การเอแวค (AVAC) เมื่อต้นปีคศ. 2022 เป็นการประชุมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การป้องกันเอชไอวีได้แสดงความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ นโยบายที่เกี่ยวข้อง และการ

Read More

กิจกรรม PrEP Dance Challenge

มาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกันกับกิจกรรมแข่งเต้นมันๆเพื่อสร้างความตระหนักรู้และการเข้าถึงบริการการใช้เพร็พเพื่อป้องกันเอชไอวี (PrEP) ช่วยให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดีขึ้น ได้ทั้งความสนุกและชิงรางวัลเป็นเงินสด คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งในรูปแบบบุคคลและทีม

Read More

อนาคตหลังโรคระบาด: การมีชีวิตร่วมกับโควิด-19

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ หลายประเทศในยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มลดหย่อนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนของประเทศก้าวหน้าไปมากพอสมควร แต่ในขณะเดียวกันไวรัสโคโรนาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอและมีผลทำให้ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 บางชนิดที่มีใช้อยู่ลดลงไปบ้าง และการติดเชื้อไวรัสโคโรนายังคงปะทุเป็นระยะๆ ในบางพื้นที่ของหลายประเทศที่ประชาชนส่วนมากได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

Read More
Scroll Up