12 กุมภาพันธ์ 2566 – พญ.นิตยา ภานุภาค ผู้อำนวยการบริหารและทีม IHRI ร่วมกับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย