25 พฤศจิกายน 2565 – Tangerine Clinic ภายใต้การบริหารของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) ได้จัดงานฉลองครบรอบ 7