10 พฤศจิกายน 2565 – ผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานในกลุ่มประชากร MSM/TG/SW, PWID และ Migrant ร่วมอบรมการใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลในการดำเนินงาน