บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ผู้ที่เป็นฝีดาษลิงที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้จำนวนมากเป็นผู้มีเอชไอวี จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (US CDC) 38% ของผู้ที่เป็นฝีดาษลิงทั้งหมด 2,000