บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ในต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมารายงานเกี่ยวกับกรณีเด็กเล็กที่ป่วยเป็นโรคตับอักเสบ (hepatitis) รุนแรงที่ไม่รู้สาเหตุมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายประเทศ จากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา (U.S.