การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ทำให้เดลต้าเป็นไวรัสโคโรนาที่แพร่กระจายได้ดีที่สุด

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมเบื้องต้นของไวรัสผันแปรเดลต้า (delta variant) ดูเหมือนว่าไม่น่ากังวลเท่าไร เพราะเดลต้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมน้อยกว่าไวรัสโคโรนารุ่นแรกๆ ดังที่นพ. เทรเวอร์

Read More