ยาต้านไวรัสสูตรที่รวมโดลุเทกราเวียร์ช่วยกดไวรัสได้ดีแม้ว่าวินัยในการกินยาจะต่ำ

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ยาต้านไวรัสสูตรที่รวมโดลุเทกราเวียร์ช่วยกดไวรัสได้ดีแม้ว่าวินัยในการกินยาจะต่ำ[1] ผลของการวิจัยโครงการใหม่โครงการหนึ่งในยุโรปแสดงว่าการกินยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่รวมยาโดลุเทกราเวียร์ (dolutegravir) สามารถกดปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือดให้อยู่ในระดับต่ำจนวัดไม่ได้ถึงแม้ว่าวินัยในการกินยาจะไม่ดีหรือว่ามีการหยุดกินยาก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรยาต้านไวรัสสูตรเก่า ยาต้านไวรัสโดลุเทกราเวียร์เป็นยากลุ่ม integrase inhibitor

Read More

ผู้หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

บทความโดยอุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ข้อมูลจากการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ทำให้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention)

Read More

สงครามเปลี่ยนไปทำให้ฤดูร้อนที่สุขสันต์กลายเป็นฤดูร้อนที่สับสน

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาบรรลุเป้าหมายที่ประธานาธิบดีกำหนดไว้สำหรับวันที่ 2

Read More

การติดเชื้อหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ในสหรัฐอเมริกามีคนประมาณ 158 ล้านคนที่ได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งเข็ม ซึ่งรวมถึงคน มากกว่า 124

Read More

วัคซีนโควิด-19 กับภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ สำหรับประเทศที่ไม่ร่ำรวยมากนักและประเทศยากจนหลายประเทศ วัคซีนโควิด-19 ชนิดหนึ่งที่ให้ความหวังแก่ ประเทศเหล่านี้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศของตนเป็นวัคซีนที่ใช้ไวรัสอดิโน (adinovirus) ชนิด

Read More

ยาต้านไวรัสออกฤทธิ์นานอาจทำให้พลาดการติดเอชไอวีในระยะต้น

บทความโดบ อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ ในการประชุมวิชาการเกี่ยวกับเรทโทไวรัสและการติดเชื้อฉวยโอกาส (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections

Read More

ผู้มีเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงต่อโควิด-19 สูง

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้มีเอชไอวีจากทั่วโลกจำนวนมากกว่า 15,000 คน องค์การอนามัยโลกสรุปว่าเอชไอวี มีความสัมพันธ์อย่างเป็นอิสระต่อการป่วยโควิด-19 รุนแรง หรือการป่วยที่มีอาการสาหัส

Read More

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอด

บทความโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกามีข่าวเกี่ยวกับการวิจัยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่หญิงที่กำลังตั้งครรภ์และภายหลังการคลอดเพื่อประเมินการตอบสนองของภูมิต้านทานในผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19 และทารกของพวกเธอ[1]

Read More