คุณรีน่า จันทร์อำนวยสุข ให้การต้อนรับนายแพทย์เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล และทีมผู้บริหาร Pride Clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในโอกาสศึกษาดูงานพริบตาแทนเจอรีนสหคลินิก พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไป