ทีมคอมโควิดขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงานนิทรรศการ “Act on it: ทำไป เล่าไป ชุมชนกับโควิด-19” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้และความเข้าใจให้กับสังคมเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้โดยปราศจากความกลัว การตีรา และเลือกปฏิบัติ
.
โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เรื่องเล่าจากบุคคลที่ใช้โควิด-19 เพื่อเรียนรู้ตนเองและก้าวข้ามวิกฤติบางอย่างในชีวิตทั้งในมิติของโรคและสังคม เวทีเสวนาต่างๆ เช่น ‘HED TALK’ ที่ให้โอกาสตัวแทนชุมชนมาเล่าประสบการณ์การจัดการโควิด-19 ในชุมชน และเวทีนโยบายเพื่อผลักดันระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยตัวแทนภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งกิจกรรมบอร์ดเกมส์เพื่อขจัดความกลัวและสร้างความเข้าใจโควิด-19

ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ https://forms.gle/A5DSebmsYqk6qfYW6

#ActOnIt #Covid19